background

VÕLGNEVUSTE KOHTUEELNE SISSENÕUDMINE

Sõlmides IDR INKASSO´ga käsunduslepingu, mille alusel alustab IDR INKASSO volitatult debitoorse võlgnevuse sissenõudmismenetlust. Teenustasu tasub Klient ainult siis kui võlgnevus on reaalselt tagastatud. Teenustasuks on kokkulepitud protsent nõudest.