background

ÕIGUSABITEENUSED

Kliendi esindamine maksekäsu kiirmenetluses ja hagimenetluses. Vajadusel esindame ka pankroti- ja likvideerimismenetluses. Lisaks ka juriidiline nõustamine, dokumentide kontroll ja muudatus-ettepanekute tegemine Kliendi müügilepingutele.