background

Hinnakiri

Lepingu sõlmimisel IDR INKASSO´ga ja nõude menetlusse andmisel Kliendil eelnevaid kulutusi ei ole. Teenustasu võetakse AINULT REAALSELT TAGASIVÕIDETUD SUMMADELT. Teenustasuga on nii, et sellest pool maksab kinni Teie võlgnik. Seega põhinõudele lisame veel lisaks viivistele ka kahjuhüvitisnõude.

Näide : kui nõue on 1000.- ja teenustasu 10% siis peaksite maksma meile 100.-. Meie aga esitame võlgnikule arve 1100.-, millest Teie saate 50.- ja meie 50.-. Seega Teie lõplikuks teenustasuks jääks sellisel juhul 50.-. Ühesõnaga võlglane maksab pool Teie teenustasu kinni.

  • Õigusteenus 100 EUR / tund
  • Maksekäsu kiirmenetluse algatamine 65 EUR
  • Täitemenetluse algatamine 40 EUR
  • Nõudeavalduse koostamine ja esitamine 40 EUR
  • Võlanõude mahakandmise akt 40 EUR

Teenustasu protsent sõltub nõude suurusest ja vanusest.

  • Õigusteenus 100 EUR / tund
  • Maksekäsu kiirmenetluse algatamine 65 EUR
  • Täitemenetluse algatamine 40 EUR
  • Nõudeavalduse koostamine ja esitamine 40 EUR
  • Võlanõude mahakandmise akt 40 EUR

Teenustasu protsent sõltub nõude suurusest ja vanusest.